Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 stycznia 2017

Jest praca na stanowisku naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

Burmistrz Gostynia ogłosił nabór na stanowisko naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. Kandydaci mają czas na złożenie swoich ofert do piątku 20 stycznia 2017 roku. Osoba na tym stanowisku zostanie zatrudniona najwcześniej 1 kwietnia 2017 roku.

Od kandydatów na stanowisko naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych wymagane jest między innymi wyższe wykształcenie, o kierunku pedagogicznym bądź prawniczym, oraz 5-letni staż pracy. Wśród dodatkowych wymogów określono, iż kandydaci muszą legitymować się ukończeniem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą oraz co najmniej 5-letnim doświadczeniem pracy w szkolnictwie lub w administracji samorządowej szczebla gminnego. Kandydaci powinni wykazać się znajomością przepisów niezbędnych na stanowisku naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych oraz komunikatywnością, kreatywnością i umiejętnością myślenia strategicznego.

Naczelnik odpowiadać będzie za sprawy z zakresu edukacji, spraw społecznych, kultury i sportu oraz będzie sprawował nadzór nad gminnymi jednostkami oświatowymi, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domem Dziennego Pobytu, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy, Muzeum, Gostyńskim Ośrodkiem Kultury „Hutnik”.

Szczegółowy zakres obowiązków naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych oraz wykaz wymagań stawianych kandydatom na to stanowisko można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gostyniu w zakładce „Urząd Miejski-Praca”.

https://gostyn.pl/Jest_praca_na_stanowisku_naczelnika_Wydzialu_Oswiaty_i_Spraw_Spolecznych.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl