Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 grudnia 2021

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gostynia ogłosił konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022. Termin składania ofert mija w czwartek 23 grudnia 2021 roku o godzinie 15.30.

Konkursy dotyczą zadań:

  1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci z gminy Gostyń – 20.000 zł
  2. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci oraz rodziców z gminy Gostyń – 70.000 zł
  3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających przemocy z gminy Gostyń – 14.000 zł

Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich konkursów można znaleźć tutaj.

https://gostyn.pl/Konkursy_ofert_dla_organizacji_pozarzadowych_42496.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl