Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 marca 2016

Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano kolejne dotacje na realizację zadań publicznych, które w roku 2016 będą realizowane przez organizacje pozarządowe. Oferty zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Opiniującą, a na tej podstawie Burmistrz Gostynia podjął decyzję o przyznaniu wsparcia na realizację zadań z zakresu:

1)      promocji lokalnej przedsiębiorczości w kraju lub za granicą

  • Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania pn. „Polsko-Czesko-Niemieckie Forum Kooperacji Przedsiębiorstw” w wysokości 5 000 zł.

2)      promocji kulturalnej gminy Gostyń „Noc Muzeów”

  • Stowarzyszeniu Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu im. ks. F. Olejniczaka „OMNES UNUM SIMUS” na realizację zadania pn. „Zorganizowanie występów muzycznych uczniów ZSO w Gostyniu i wystawy tematycznej: PRL - muzycznie” w wysokości 2 650 zł.
  • Stowarzyszeniu Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu na realizację zadania pn. „Zawodowcy kiedyś i dziś” w wysokości 1 200 zł.

3)      działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między narodami

  • Stowarzyszeniu „Dom Europejski” w Gostyniu na realizację zadania pn. „Jak budować pomost serc, by przyjaźń mogła wędrować bez granic” w wysokości 7 800 zł.
  • Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera w Gostyniu na realizację zadania pn. „Wspólne dziedzictwo kulturowe łączy narody – Dziesiąte Dni Drezdeńskiego Kościoła Mariackiego w Gostyniu: Budujmy mosty – żyjmy w pojednaniu” w wysokości 5 000 zł.
  • MKS Kani Gostyń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gostyniu na realizację zadania pn. „Saxony Cup 2016 Drezno” w wysokości 7 200 zł.

https://gostyn.pl/Przyznano_dotacje_organizacjom_pozarzadowym_37376.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl