Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 lipca 2017

Nowy pracownik w Wydziale Organizacyjnym

W poniedziałek 3 lipca 2017 r. pracę w Urzędzie Miejskim w Gostyniu na stanowisku ds. zamówień publicznych w Wydziale Organizacyjnym rozpoczęła Marta Szymańska.

Kandydatka została wyłoniona do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego z końcem maja naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych w Wydziale Organizacyjnym. Jako jedyna spośród czterech zgłoszonych kandydatur spełniła niezbędne kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

Wybrana kandydatka jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada wymagane doświadczenie zawodowe w tym również w gminnych jednostkach organizacyjnych.

W postępowaniu rekrutacyjnym wykazała się wiedzą niezbędną do zajmowania ww. stanowiska w tym przede wszystkim przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Komisja wysoko oceniła umiejętności interpersonalne kandydatki do pracy na stanowisku urzędniczym. Pani Marta Szymańska jest osobą otwartą i komunikatywną. Wiedza, doświadczenie i predyspozycje wybranej kandydatki dają więc gwarancję odpowiedniego poziomu realizacji zadań przypisanych do stanowiska ds. zamówień publicznych.

https://gostyn.pl/Nowy_pracownik_w_Wydziale_Organizacyjnym.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl