Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 września 2015

Nie żyje Leszek Dworczak

Nie żyje Leszek Dworczak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu, aktywny działacz społeczny, od wielu lat związany z samorządem lokalnym. Zmarł w czwartek 24 września 2015 roku. Miał 53 lata.

Leszek Dworczak rozpoczął karierę zawodową w 1981 roku w gostyńskiej cukrowni. Potem pracował w miejscowej hucie szkła i w odlewni żeliwa. Do administracji samorządowej trafił 1 października 2004 roku, kiedy to w Urzędzie Miejskim w Gostyniu objął stanowisko naczelnika ówczesnego Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

21 grudnia 2006 roku powołany został na stanowisko zastępcy burmistrza Gostynia. Nadzorował m.in. gminne inwestycje oraz kwestie związane z mieniem gminy. Funkcję wiceburmistrza pełnił przez blisko 4 lata, do końca V kadencji.

W wyniku wyborów samorządowych, przeprowadzonych 21 listopada 2010 roku, został radnym Rady Miejskiej w Gostyniu. Radni powierzyli Mu stanowisko wiceprzewodniczącego tego gremium. O mandat radnego tego samego szczebla ubiegał się z powodzeniem także w kolejnych wyborach 16 listopada 2014 roku. W obecnej kadencji był ponownie wiceprzewodniczącym gostyńskiej Rady Miejskiej.

Pracę zawodową kontynuował w administracji. Ostatnio pełnił funkcję zastępcy naczelnika Wydziału Zarządzania i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Równolegle z działanością samorządową Leszek Dworczak bardzo aktywnie angażował się w działalność społeczną. Wraz z grupą mieszkańców Osiedla Głogówko i sąsiednich ulic położonych we wschodniej części miasta, zainicjował organizację cyklicznego festynu „Sobota na Kani”. Zapoczątkowana w ten sposób integracja środowiska zaowocowała w konsekwencji powołaniem jednostki pomocniczej samorządu gminy w postaci Rady Osiedla Prawobrzeżnego Gostynia. Był jej członkiem zarówno w pierwszej (2011-2015), jak i w obecnej, drugiej kadencji.

W ostatnich miesiącach zmagał się z ciężką chorobą.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia.

* * *

Pogrzeb Leszka Dworczaka odbędzie się w poniedziałek 28 września 2015 roku. Złożenie trumny do grobu poprzedzi msza pogrzebowa w kościele pw. św. Małgorzaty, która rozpocznie się o godzinie 12.30.

https://gostyn.pl/Nie_zyje_Leszek_Dworczak.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl