Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

"Karta Dużej Rodziny"

"Karta Dużej Rodziny" to ogólnopolski system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych, z którego mogą skorzystać także mieszkańcy gminy Gostyń. Posiadacze karty mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Wszystkie miejsca oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Osobami uprawnionymi do korzystania z programu są członkowie rodziny wielodzietnej. "Karta Dużej Rodziny" przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

By otrzymać "Kartę Dużej Rodziny", która uprawniała będzie do zniżek należy wypełnić wniosek, który można znaleźć na https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku, a następnie przesłać go elektronicznie za pośrednictwem profilu zaufanego. Wniosek można odebrać i złożyć także w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu (Rynek 2, pokój nr 9).

Firmy i instytucje, które chcą zostać partnerami i dołączyć do programu "Karta Dużej Rodziny" wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację. Informacje o tym, jak zostać partnerem KDR można znaleźć na https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zostac-partnerem.

Wykaz podmiotów oferujących zniżki można znaleźć na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr.

https://gostyn.pl/Karta_Duzej_Rodziny.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl