Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 marca 2024

Dofinansowanie na nasadzenia drzew

Ponad 60 tys. zł dofinansowania otrzymała gmina Gostyń z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na nasadzenia nowych drzew w lesie gminnym w Daleszynie.

Nowe drzewa i krzewy nasadzone będą na obszarze blisko 2ha. Posadzone zostaną m.in. sosny zwyczajne, dęby bezszypułkowe, buki zwyczajne. modrzewie europejskie, świerki pospolite, lipy drobnolistne i brzozy brodawkowate.

W 2022 roku gmina Gostyń przejęła grunty leśne w Daleszynie należące wcześniej do Skarbu Państwa. Przejęty teren wymaga intensywnych prac pielęgnacyjnych i odtworzeniowych. Nowe nasadzenia pozwolą na zachowanie bioróżnorodności, a także na odbudowę i zwiększenie udziału gatunkowego rodzimego drzewostanu w lesie gminnym w Daleszynie. Planowane nasadzenia pozwolą na przywrócenie odpowiedniego stanu środowiska. Dzięki nowym drzewom poprawią się warunki mikroklimatyczne, głównie termiczno-wilgotnościowe, a także zwiększy się przestrzeń do bytowania różnych gatunków zwierząt. Warto podkreślić, że teren lasu w Daleszynie jest publiczny i ogólnodostępny. Dzięki dofinansowaniu odtworzona zostanie przestrzeń do spędzania czasu na świeżym powietrzu i obcowania z przyrodą, a cały kompleks leśny będzie stanowił bezpieczne schronienie dla dziko żyjących zwierząt.

https://gostyn.pl/Dofinansowanie_na_nasadzenia_drzew.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl