Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

26 marca 2024

Wystawa fotograficzna w Muzeum - „Rozdroże. Krajobrazy dwa”

Wystawa fotograficzna Wojsława Brydaka „Rozdroże. Krajobrazy dwa” zostanie uroczyście otwarta w piątek 5 kwietnia 2024 roku. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17.00 w sali wystaw czasowych Muzeum w Gostyniu. Ekspozycję tworzy kilkadziesiąt kolorowych fotografii krajobrazu, widzianego w dwóch perspektywach. Pierwsza, to krajobraz przyrodniczy, z niewielkimi tylko elementami stworzonymi przez człowieka. Kaszuby, z których pochodzi większość fotografii tego cyklu wystawy, to region Polski, gdzie taki charakter krajobrazu zachował się jeszcze w sposób wyrazisty. Druga część ekspozycji to krajobraz miejski, przedstawiony przede wszystkim na przykładzie przemiany Dolnego Miasta w Gdańsku, dzielnicy do niedawna peryferyjnej i pomijanej, zamieniającej się obecnie we własne przeciwieństwo. Całość wystawy skłania do refleksji nad istotą środowisk współczesnego człowieka – z jednej strony naturalnego, a z drugiej kulturowego. Fotograficzne pejzaże Wojsława Brydaka uzmysławiają, że byliśmy, jesteśmy i będziemy na fundamentalnym rozdrożu; z jednej strony wyznaczanym przez naturę, w drugim przez nasze aspiracje. Wystawa została przygotowana i zrealizowana przez Muzeum w Gostyniu we współpracy z Agencją Zegart. Dostępna będzie do 5 maja 2024 roku. Wstęp wolny.

https://gostyn.pl/Wystawa_fotograficzna_w_Muzeum_-_Rozdroze__Krajobrazy_dwa.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl