Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 maja 2021

Oferta Stowarzyszenia Dziecko

Burmistrz Gostynia informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 ze zm.), Stowarzyszenie DZIECKO, zwróciło się o dofinansowanie zadania pn. „Budowanie aktywnych społeczności lokalnych wokół celów o charakterze dobra wspólnego”. Oferta dostępna jest tutaj.

https://gostyn.pl/Oferta_Stowarzyszenia_Dziecko.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl