Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

14 października 2021

Modernizacja budynku przy ul. 1 Maja 1 w Gostyniu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 

Nazwa zadnia: „Modernizacja budynku przy ul. 1 Maja 1 w Gostyniu”

Dofinansowanie ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych

Kwota dofinansowania: 1.500.000,00 zł

Czas realizacji: do grudnia 2022 r.

 

 Cel inwestycji i spodziewane rezultaty

Celem inwestycji jest remont majątku gminnego po przez zapewnienie odpowiedniego standardu technicznego budynku znajdującego się w strefie konserwatorskiej. Umożliwienie korzystania z obiektu osobą z niepełnosprawnością ruchową. Wykonanie robót budowlanych pozwoli na wykorzystanie inwestycji pod cele publiczne.

Podstawowe parametry techniczne części I:

powierzchnia działek nr 1451, 1452, 1331 – 0,456 ha,
powierzchnia zabudowy istniejącego budynku – 354,75 m2,
pow. budynku do rozbiórki 38,30 m2,
pow. projektowanej rozbudowy - 78,85 m2,
powierzchnia terenów utwardzonych, w tym dojść 38,00,
wysokość budynku – 15m.

1. Cześć I: Wymiana pokrycia dachowego

Wykonawca zadania: Rafał Nadolny Zakład Ciesielski, Grodzisko 17B, 64-113 Osieczna

Wartość inwestycji brutto: 440.882,54 zł

Czas realizacji: do 23 grudnia 2021r.

Podstawowe parametry techniczne części I:

• powierzchnia dachu : 685 m2,
• konstrukcja dachu tradycyjna drewniana krokwiowa,
• dach wielospadowy.


2. Część II: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Wykonawca zadania: Dariusz Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany – Stolarstwo Eksport-Import, ul. Mełżyńskich 12, 64-100 Leszno
Wartość inwestycji brutto: 316.731,40 zł
Czas realizacji: do 10.10.2022 r.
Podstawowe parametry techniczne części II:
• stolarka okienna i drzwiowa- odwzorowanie istniejącej stolarki drewnianej,
• brama wjazdowa odrestaurowana,
• wymianie podlega łącznie 69 elementów stolarki okiennej i drzwiowej.

3. Część III: elewacja, rozbiórka oficyny.

Część 1: elewacja
Wykonawca zadania: Małgorzata Baryga-Góralska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ABAKUS” Małgorzata Baryga-Góralska, mającą siedzibę: ul. Jagienki 14, 64-100 Leszno

Wartość inwestycji brutto: 516.164,65 zł
Czas realizacji: do 14.12.2022 r.
Podstawowe parametry techniczne części 1:
• oczyszczenie istniejącej elewacji,

• naprawa uszkodzonych elementów,

• wykonanie nowej elewacji wraz z malowaniem.

 

Część 2: rozbiórka oficyny
Wykonawca zadania CAVA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krajewicach 116, 63-800 Gostyń

Wartość inwestycji brutto: 79.950,00
Czas realizacji: do 4.11.2022 r.
Podstawowe parametry techniczne części 2:
• rozbiórka budynku na podwórzu kamienicy.

 

4. Część IV: montaż okien dachowych.

Wykonawca zadania: Rafałem Nadolnym prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Nadolny Zakład Ciesielski z siedzibą Grodzisko 17B, 64-113 Osieczna.

Wartość inwestycji brutto: 60.966,07 zł
Czas realizacji: do 22.10.2022 r.
Podstawowe parametry techniczne:
• montaż siedmiu okien dachowych.

 

https://gostyn.pl/Modernizacja_budynku_przy_ul__1_Maja_1_w_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl