Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 sierpnia 2021

Budowa drogi w ul. Stanisława Rostworowskiego w Gostyniu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 

Nazwa zadnia: „Budowa drogi w ul. Gen. Stanisława Rostworowskiego w Gostyniu – etap I”

Wykonawca zadania: AS Piotr Frąckowiak z siedzibą przy ul. Kręta 33/2, 63-800 Gostyń

Wartość inwestycji brutto: 749 885,49 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych

Kwota dofinansowania: 500.000,00 zł

Czas realizacji: do 21 listopada 2021r.

 

Cel inwestycji i spodziewane rezultaty

Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiedniego standardu technicznego, umożliwiającego płynne i bezpieczne poruszanie się pojazdów oraz pieszych. Docelowa eksploatacja drogi po wykonaniu robót spowoduje złagodzenie uciążliwości środowiskowych, t.j.: zmniejszenie hałasu powstającego podczas ruchu pojazdów, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń oraz uporządkowanie spływu wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

 

Podstawowe parametry techniczne:

- długość 214,00m;

- szerokość jezdni 5,5m;

- połączenia z innymi drogami w formie skrzyżowań zwykłych;

- chodnik o szerokości 2,0 po stronie lewej;

- odprowadzenie wód opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej;

- oświetlenie uliczne.

https://gostyn.pl/Budowa_drogi_w_ul__Stanislawa_Rostworowskiego_w_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl