Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 sierpnia 2021

Przebudowa kan. deszcz. w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 

Nazwa zadnia: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani”

Wykonawca zadania: P.H.U. „CHOD – DRÓG” Przemysław Andrzejewski, ul. Kwiatowa 11, 63-840 Krobia

Wartość inwestycji brutto: 877.082,37 zł

 

Dofinansowanie ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych

Kwota dofinansowania: 700.000,00 zł

 

Czas realizacji: do 14 listopada 2021r.

Cel inwestycji i spodziewane rezultaty

Celem inwestycji jest poprawa funkcjonowania kanalizacji deszczowej w newralgicznym obszarze miasta na odcinku ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani. Obecnie realizowany jest trzeci etap tej inwestycji na ul. Wrocławskiej. Inwestycja polega na zwiększeniu średnicy istniejącego rurociągu kanalizacji deszczowej z 600 mm na 800 mm oraz wymianie istniejących studni o średnicy 1000 mm na 1500 mm

 Powyższa inwestycja pozwoli zmniejszyć zagrożenie podtopieniami spowodowanymi często występującymi w ostatnich latach gwałtownymi opadami deszczu.

Podstawowe parametry techniczne:

- rurociąg kanalizacyjny z rur PP dwuściennych litych o średnicy 800 mm - długość 307 m;

- studnie rewizyjne betonowe o średn. 1500 mm – 12 szt.

https://gostyn.pl/Przebudowa_kan__deszcz__w_ul__Wroclawskiej_od_ronda_Solidarnosci_przez_ul__Nowe_Wrota_do_rzeki_Kani.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl