Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 sierpnia 2021

Budowa drogi w ul. Letniej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 

Nazwa zadnia: „Budowa ul. Letniej w Gostyniu”

Wykonawca zadania: Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, ul. Powstańców Wielkopolskich 45, 63-840 Krobia

Wartość inwestycji brutto: 758.899,18 zł

 

Dofinansowanie ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych

Kwota dofinansowania: 519.022,00 zł

 

Czas realizacji: do 18 listopada 2021r.

Cel inwestycji i spodziewane rezultaty

Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiedniego standardu technicznego, umożliwiającego płynne i bezpieczne poruszanie się pojazdów oraz pieszych. Docelowa eksploatacja drogi po wykonaniu robót spowoduje złagodzenie uciążliwości środowiskowych, t.j.: zmniejszenie hałasu powstającego podczas ruchu pojazdów, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń oraz uporządkowanie spływu wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Podstawowe parametry techniczne:

- długość 207,00m;

- szerokość jezdni 6,0m;

- przekrój uliczny;

- kategoria ruchu KR2;

- połączenia z innymi drogami z formie skrzyżowań zwykłych;

- chodnik o szerokości 2,0 po stronie prawej;

- 36 miejsc postojowych w tym 2 dla niepełnosprawnych, prostopadle do jezdni;

- odprowadzenie wód opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej;

- oświetlenie uliczne między miejscami postojowymi a chodnikiem.

https://gostyn.pl/Budowa_drogi_w_ul__Letniej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl