Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

29 marca 2024

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością-nabór

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

 Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu: 

  1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  •  o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • równoważne, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

Więcej informacji można uzyskać w pliku zamieszczonym poniżej oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu (ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń) u pracowników: Natalii Miler i Kamili Piaseckiej (tel. 65 300 22 49).

Pliki do pobrania:

https://gostyn.pl/Nabor_uczestnikow_do_programu_Asystent_osobisty_osoby_z_niepelnosprawnoscia.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl