Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

31 sierpnia 2021

Wystawa „Rodzina i dziecko w średniowieczu”

Muzeum w Gostyniu zaprasza do obejrzenia wystawy „Rodzina i dziecko w średniowieczu” przygotowanej przez Rezerwat Archeologiczny Genius loci. Będzie ona dostępna w sali wystaw czasowych Muzeum od 3 do 28 września 2021 roku. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną zabytki archeologiczne pochodzące z kolekcji: Instytutu Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Ekspozycja przedstawia rodzinę jako podstawową komórkę każdego społeczeństwa. Ukazuje jak w średniowieczu organizacja życia rodzinnego ulegała przeobrażeniom w zależności od okresu, kraju czy warstwy społecznej. Rodziny rozrastały się lub zmniejszały, przyjmując formy od wielkiego rodu opartego na więzach krwi, poprzez rody heraldyczne i wielopokoleniowe rodziny wiejskie aż po małą rodzinę mieszczańską złożoną z matki, ojca i dziecka – model najpowszechniejszy do dziś.

https://gostyn.pl/Wystawa_Rodzina_i_dziecko_w_sredniowieczu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl