Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

29 sierpnia 2014

NGO: przyznano dotacje

Przyznano dotacje na realizację trzech zadań publicznych, które w roku 2014 będą realizowane przez organizacje pozarządowe. Oferty wpłynęły w ramach pozakonkursowego trybu udzielania dotacji i zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Opiniującą, na tej podstawie Burmistrzowi Gostynia podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

  1. Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Gostyniu – „Integracja emerytów, rencistów i inwalidów” – 3 100,00 zł.
  2. Ognisku Statutowemu TKKF „TĘCZA”– „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Gostyń poprzez zorganizowanie Turnieju Karate
    z okazji 35-lecia sekcji karate TKKF „TĘCZA” – 4 000,00 zł.
  3. Stowarzyszeniu Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „TRATWA” – „Mobilny klub dziecięco – młodzieżowy TRATWA” – 7 000,00 zł.

https://gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje_37000.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl