Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

4 kwietnia 2014

NGO: przyznano dotacje

Przyznano dotacje na realizację czterech zadań publicznych, które w roku 2014 będą realizowane przez organizacje pozarządowe. Oferty wpłynęły w ramach pozakonkursowego trybu udzielania dotacji i zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Opiniującą, na tej podstawie Burmistrzowi Gostynia podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

  • Towarzystwu Miłośników Gostyńskiej Fary na realizacje zadania „Tajemnice fary. W poszukiwaniu krypt i podziemi (etap II)” w wysokości 3 000,00 zł,
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyniu na realizację zadania „Dzień strażaka, jubileusz jednostki OSP w Gostyniu” w wysokości 3 000,00 zł,
  • Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera na realizację zadania „Noc na Świętej Górze z Błogosławionym Edmundem -  200 rocznica urodzin Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego” w wysokości  600,00 zł,
  • Gostyńskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Kobiet „Jestem” na realizację zadania  „Kobieta art deco” w wysokości 1 700 zł.

https://gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje_36998.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl