Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

28 marca 2014

NGO: przyznano dotację

Burmistrz Gostynia przyznał dotację w wysokości 5.000 zł Stowarzyszeniu Klub Sportowy Sporty Walki Gostyń na realizację zadania „3 Gala Sportów Walki”. Ofertę złożoną w ramach pozakonkursowego trybu udzielania dotacji pozytywnie zaopiniowała Komisja Opiniująca.

https://gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje_36999.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl