Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 października 2022

Konsultacje programu współpracy z NGO

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Przedstawicieli organizacji pozarządowych zapraszamy do udziału w konsultacjach „Programu współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” w formie online. Celem konsultacji jest poznanie opinii o projekcie programu współpracy, a tym samym zapewnienie możliwości wnoszenia uwag.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 5 października do 21 października 2022 roku. W tym czasie mogą Państwo zgłaszać uwagi do projektu programu współpracy w formie:

a)      elektronicznej - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kbartlewicz@um.gostyn.pl,

b)      pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Gostyniu, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, Rynek 2, 63-800 Gostyń.

Program współpracy do pobrania pod materiałem.

 

Pliki do pobrania:

https://gostyn.pl/Konsultacje_programu_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi_43191.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl