Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 lutego 2024

Zostań członkiem Komisji Konkursowej

Przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, klubów sportowych, które prowadzą działalność na rzecz gminy Gostyń mogą zostać członkami Komisji Konkursowej. Zadaniem tych osób będzie ocena złożonych w 2024 roku ofert na realizacje zadań publicznych.

Członkiem Komisji może zostać osoba wskazana przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 571).

Aby zostać członkiem Komisji należy na piśmie do czwartku 29 lutego 2024 roku dokonać zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2 lub ul. Wrocławska 256. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe zasady udziału w pracach Komisji oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

https://gostyn.pl/Zostan_czlonkiem_Komisji_Konkursowej_44150.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl