Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 lutego 2021

Znamy skład Komisji Konkursowej

Zadaniem członków tej Komisji jest opiniowanie ofert złożonych w 2021 roku na realizację zadań publicznych, z uwzględnieniem kryteriów określonych w ogłoszeniach o otwartych konkursach ofert. Na podstawie udzielonej rekomendacji, przez członków Komisji Konkursowej, burmistrz Gostynia będzie podejmował decyzję o dofinansowaniu danego przedsięwzięcia.

W skład Komisji wchodzą:

  • Grzegorz Skorupski – przewodniczący,
  • Aldona Grześkowiak,
  • Leszek Skrzypczak,
  • Izabela Wojtkowiak,
  • Maria Rogowicz,
  • Anna Rogala,
  • Dariusz Łagoda.

https://gostyn.pl/Znamy_sklad_Komisji_Konkursowej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl