Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 października 2022

Wyniki konsultacji ws. utworzenia osiedla Tysiąclecia

Od 1 do 30 września 2022 r. przeprowadzono konsultacje społeczne, których celem było zebranie opinii w sprawie utworzenia osiedla oraz uwag i wniosków do projektu uchwały o utworzeniu jednostki pomocniczej Osiedla Tysiąclecia i nadania mu statutu.

Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 348 wypełnionych kart konsultacyjnych. Większość – 341 złożono w wersji papierowej, a 7 zostało przesłanych elektronicznie. Analizie poddano 348 formularzy. Nikt z mieszkańców nie zgłosił uwag oraz wniosków, 347 osób opowiedziało się za się za utworzeniem Osiedla Tysiąclecia, przyjęto projekt statutu oraz zasięg Osiedla Tysiąclecia, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Najliczniej wypowiadającą się grupą byli mieszkańcy ulicy Robotniczej wypełnili oni aż 97 kart konsultacyjnych. Następni w kolejności byli mieszkańcy ulicy Willowej -74 formularze oraz ulicy Władysława Łokietka - 68 kart. Najmniej opinii spłynęło od mieszkańców ulicy Przemysława II.

Więcej informacji o konsultacjach można znaleć tutaj.

https://gostyn.pl/Wyniki_konsultacji_spolecznych_ws__utworzenia_osiedla_Tysiaclecia.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl