Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

23 czerwca 2020

Wybory Prezydenta RP

W najbliższą niedzielę 28 czerwca 2020 roku odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale wyborcze zgodnie z kodeksem wyborczym będą czynne w godzinach od 7.00 do 21.00.

Osoby starsze lub niepełnosprawne, które będą chciały wziąć udział w głosowaniu, a będą potrzebowały pomocy w zorganizowaniu transportu do lokalu wyborczego mogą liczyć na pomoc. W tej sprawie należy skontaktować się z pracownikami Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu 65 575 21 10 lub 65 575 21 15 przed wyborami od środy 24 czerwca do piątku 26  czerwca 2020 roku w godzinach urzędowania od 7.00 do 15.30 lub najpóźniej w dniu wyborów w niedzielę 28 czerwca 2020 roku w godzinach od 7.00 do 18.00.

W sprawie zasad sanitarnych obowiązujących w lokalach wyborczych Minister Zdrowia wydał specjalne rozporządzenie. W związku z tym, że w lokalu wyborczym może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 jego ogólnodostępnej powierzchni obwodowe komisje wyborcze otrzymały informacje o liczbie osób (poza członkami obwodowych komisji wyborczych i mężami zaufania), które mogą jednocześnie przebywać w danym lokalu wyborczym. Pomieszczenia te muszą być wietrzone co najmniej raz na godzinę przez 10 minut, a powierzchnie takie jak klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higienicznosanitarne oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym muszą być przemywane płynem do dezynfekcji co najmniej 6 razy w trakcie głosowania. Osoby przebywające w lokalu wyborczym zobowiązane są zasłonić usta i nos maseczką lub innym elementem odzieży, zdezynfekować ręce i zachować odpowiedni dystans od innych osób. Wtedy to do minimum będzie można ograniczyć niebezpieczeństwo związane z panującą epidemią koronawirusa.

https://gostyn.pl/Wybory_Prezydenta_RP.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl