Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 lipca 2021

Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze

Urząd Miejski w Gostyniu zaprasza rodziców do udziału w warsztatach wzmacniających kompetencje wychowawcze.

Celem warsztatów jest radzenie sobie z trudnymi sytuacjami związanymi z funkcjonowaniem w rodzinie, radzenie sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym oraz stwarzanie sytuacji konstruktywnego wyrażania siebie. Ponadto warsztaty mają za zadanie naukę poznawania siebie, swoich potrzeb i możliwości, uczenie się na podstawie doświadczenia własnego i cudzego oraz przyjmowanie i udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych.

Zapisów można dokonywać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu 65 5752131.

Pierwszy termin spotkania dla chętnych rodziców wyznaczony został na poniedziałek 26 lipca 2021 roku o godzinie 16.00
w siedzibie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej “Baza” w Gostyniu, ul. Powstańców Wlkp. 37.

https://gostyn.pl/Warsztaty_wzmacniajace_kompetencje_wychowawcze_42157.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl