Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 stycznia 2021

Ukazał się 7. numer "Rocznika Gostyńskiego"

Jest już dostępny 7. numer „Rocznika Gostyńskiego”. Tym razem początkowi jego dystrybucji nie towarzyszy spotkanie promocyjne. Taki jest efekt trwającej pandemii koronawirusa. Czasopismo można nabyć u wydawcy – w gostyńskim Muzeum, lub zamówić pocztą.
Rok 2020 był niełatwy. Życie społeczne, w tym także kulturalne, zostało w ostatnich miesiącach w znacznym stopniu zdezorganizowane na skutek pandemii koronawirusa. Bardzo cieszy zatem fakt, że wspomniane trudności nie wpłynęły na proces wydawniczy kolejnego tomu „Rocznika”. Świadczy to o żywotności środowiska zaangażowanego w prace nad periodykiem, przede wszystkim grona piszących do niego autorów.
Satysfakcja twórców „Rocznika” jest tym większa, że opublikowane w czasopiśmie teksty także i tym razem w istotny sposób poszerzają wiedzę o historii ziemi gostyńskiej. W numerze opublikowano 18 artykułów podzielonych na działy: „Studia i artykuły”, „Varia”, „Dokumenty”, „Pamiętniki i wspomnienia”, „Z historii towarzystw i instytucji”, „Z żałobnej karty”, „Z archiwum fotograficznego GaSo”. Najnowszy numer „Rocznika” nabyć można w siedzibie Muzeum w Gostyniu (ul. Kościelna 5). Wydawca prowadzi także sprzedaż wysyłkową (kontakt: muzeum@gostyn.pl). Liczący 288 stron egzemplarz kosztuje 30 zł.
Na nieznanych dotąd archiwaliach oraz wspomnieniach oparli swoje teksty autorzy prac zamieszczonych w dziale „Studia i artykuły”: Błażej Koska, Agata Wyzujak-Błędowska, Mikołaj Kulczak, Eugeniusz Śliwiński i Grzegorz Wojciechowski. Szczególnie trzej ostatni badacze w sposób wyczerpujący zajęli się interesującymi, choć nie do końca znanymi bądź wyjaśnionymi do tej pory, wątkami z historii regionu. Po raz pierwszy na przykład można zapoznać się ze szczegółami dwóch napadów na Bank Włościański w Krobi w 1946 roku. W świetle przechowywanych dziś w Instytucie Pamięci Narodowej dokumentów ze śledztwa w tej sprawie trzeba wykluczyć długo upowszechnianą w okresie Polski Ludowej wersję wydarzeń, że rabunku dokonali żołnierze drugiej konspiracji, a konkretnie oddziału Giedymina Rogińskiego, ps. „Dzielny”.
W niniejszym tomie „Rocznika” czytelnicy znajdą ponadto bogaty zestaw tekstów w dziale „Varia”. Zawiera on krótsze artykuły, które można uznać za wstępne rozpoznanie poszczególnych tematów. Są wśród nich prace z zakresu biografistyki (autorstwa Roberta Czuba, Radosława Gały, Romana Glury, Alfreda Siamy, Tadeusza Waleńskiego i Aleksandra Wileckiego) oraz teksty przybliżające mało dotąd opisane epizody historii ziemi gostyńskiej (autorstwa Andrzeja Dudka, Adama Kajczyka, Andrzeja Wawrzyniaka). Godny uwagi jest tu choćby artykuł poświęcony rozstrzelanemu w grudniu 1939 roku Franciszkowi Wichłaczowi. Autorzy z detektywistyczną wręcz pasją próbują rozwiązać tajemnicę zbrodni, którą Niemcy popełnili na początku okupacji w lesie w pobliżu osady Klony. To tragiczne zdarzenie nie ma na razie stosownej literatury przedmiotu i oczekuje na rzetelne wyjaśnienie.
Siódmy tom „Rocznika” zamykają rubryki, występujące także we wcześniejszych numerach naszego wydawnictwa – „Dokumenty” (tekst Damiana Płowego), „Pamiętniki i wspomnienia” (artykuły Emilii Cierpiszewskiej i Zbigniewa Celki) oraz „Z archiwum fotograficznego GaSo”. Pojawia się też nowy dział „Z historii towarzystw i instytucji”. Dzieje współczesnych organizacji gostyńskich były dotąd przedstawiane w „Variach”. Redakcja postanowiła to jednak zmienić. Żywot nowej części „Rocznika” inicjuje artykuł Mirosława Sobkowiaka i Waldemara Szwedka, poświęcony sekcji karate, która od 40 lat działa w strukturach TKKF „Tęcza” w Gostyniu. W 2020 roku z żalem pożegnaliśmy Andrzeja Miałkowskiego. Krótkie wspomnienie o nim zamieściła Mirosława Bigaj.
Każdy kolejny tom „Rocznika Gostyńskiego” potwierdza tezę, że uprawianie historii regionalnej jest procesem pasjonującym, pożytecznym oraz twórczym. Zachęcamy wszystkich entuzjastów naszej „małej ojczyzny” do dalszego poznawania jej losów i dzielenia się efektami tych studiów.

https://gostyn.pl/Ukazal_sie_7__numer_Rocznika_Gostynskiego.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl