Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 października 2022

Uczą się jak wybierać mądrze

W październiku 2022 roku w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych gminy Gostyń rozpoczęła się realizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Wybieram mądrze”.

Celem zajęć „Wybieram mądrze” jest przybliżenie uczniom informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nim związanych. Zdobyta wiedza pozwoli młodym ludziom także dokonywać właściwych wyborów oraz nauczy odmowy w sytuacji, gdy środowisko rówieśnicze skłania do spożywania napojów alkoholowych czy narkotyków.

Zadanie zrealizowane w ramach programu „Uzależnia mnie tylko uśmiech – edycja II” finansowanego z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach konkursu „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”.

https://gostyn.pl/Ucza_sie_jak_wybierac_madrze.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl