Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 lutego 2019

Spotkanie polskich i niemieckich firm w Gostyniu

Grupa rzemieślników branży budowlanej zrzeszonych w drezdeńskiej Izbie Rzemieślniczej przebywała 12 i 13 lutego 2019 roku z dwudniową misją gospodarczą w Wielkopolsce. Niemieccy goście rozpoczęli pobyt od wizyty w Gostyniu. W siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zapoznali się ze specyfiką gospodarki na terenie ziemi gostyńskiej, a także z systemem szkolnictwa zawodowego w Polsce.
Na szczegółowe pytania odpowiadali: Krzysztof Marzec, prezes zarządu SWPPG, Maciej Marcinkowski, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu, oraz Aleksander Dolczewski, podstarszy miejscowego Cechu Rzemiosł Różnych.  
Kluczowym punktem pobytu saksońskich rzemieślników w Gostyniu były rozmowy kooperacyjne. Odbyły się one w sali konferencyjnej w gostyńskim ratuszu. W trakcie krótkich bilateralnych spotkań dziewięć firm budowlanych, prowadzących swoją działalność na ziemi gostyńskiej, wymieniło się podstawowymi informacjami z przedstawicielami czterech firm, które przyjechały z Niemiec. Oprócz krótkiej prezentacji każda ze stron przedstawiała też swym rozmówcom własne oczekiwania dotyczące obszaru ewentualnej kooperacji.
Po stronie niemieckiej reprezentowane były firmy prowadzące działalność w zakresie prac drogowych, inżynierii środowiskowej, budowy sieci telekomunikacyjnych i instalacji elektrycznych, konserwacji zabytków, kompleksowego remontowania i wykańczania łazienek oraz wykańczania wnętrz. Z polskiej strony w spotkaniach uczestniczyły firmy stolarskie, dekarskie, ślusarskie, wiertnicze, kołodziejskie oraz ogólnobudowlane.
Grupa niemiecka miała też okazje zapoznać się z działalnością jednej z lokalnych hurtowni materiałów budowlanych. Niemieccy przedsiębiorcy wyjechali z Gostynia z przekonaniem, że warto angażować polskich partnerów w projekty budowlane, ponieważ po polskiej stronie mają do czynienia z doświadczonym partnerem gwarantującym dostarczanie produktów bądź świadczenie usług wysokiej jakości.
Przed wyjazdem goście mieli jeszcze okazję podziwiać barokowy zespół klasztorny na Świętej Górze. Z Gostynia rzemieślnicy z Saksonii udali się do Poznania. W drugim dniu misji zwiedzali ekspozycję na Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury „Budma”. Tam również prowadzili rozmowy z polskimi firmami.
Wizyta w Gostyniu była możliwa dzięki wieloletniej, trójstronnej współpracy Izby Rzemieślniczej w Dreźnie, Cechu Rzemiosł Różnych w Gostyniu oraz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego. W organizacji pobytu gości z Drezna pomocy udzieliła także Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, będąca lokalnym ośrodkiem sieci Enterprise Europe Network, wspierającej małe i średnie przedsiębiorstwa w internacjonalizacji.

https://gostyn.pl/Spotkanie_polskich_i_niemieckiech_firm_w_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl