Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 marca 2019

Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano dwie dotacje na realizacje zadań publicznych w trybie pozakonkursowym, w ramach tzw. „małych grantów”. Wsparcie otrzymało Stowarzyszenie „Ja też pomagam” i Stowarzyszenie „Zielona Kohorta”.

Stowarzyszenie „Ja też pomagam” wsparcie gminy Gostyń otrzymało w wysokości 6.250 zł na realizację zadania publicznego „Jednodniowe wakacje seniora”. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – integracja emerytów, rencistów i inwalidów.

Stowarzyszenie „Zielona Kohorta” wsparcie gostyńskiego samorządu otrzymało w wysokości 8.500 zł. W ramach dotacji zrealizują zadanie publiczne „Gostyńska Akademia Kultury”. „Zielona Kohorta” projekt zrealizuje w ramach działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

https://gostyn.pl/Przyznano_dotacje_organizacjom_pozarzadowym_40280.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl