Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 kwietnia 2023

Przyznano dotację

Przyznano dotację na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, w ramach tzw. „małego grantu”. Wsparcie otrzymał Miejski Klub Sportowy Kania Gostyń.
Kania Gostyń otrzymała dotację gminy Gostyń w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „100 lecie MKS Kania Gostyń”.
Zadanie zostanie zrealizowane z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

https://gostyn.pl/Przyznano_dotacje_43541.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl