Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 sierpnia 2019

Praca w MGOPS

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu poszukuje osoby na stanowisko pomocnicze i obsługi - pracownik socjalny w Dziale Pomocy Społecznej. Kandydaci zainteresowani pracą w Ośrodku mają czas do piątku 30 sierpnia do godz. 14.00 na złożenie swoich ofert.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie m.in. praca socjalna, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych; dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; czy udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.

Kandydaci powinni posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, posiadać wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.).

Wykaz wymaganych dokumentów oraz pełne ogłoszenie można znaleźć na stronie www.mgops.gostyn.pl w zakładce „Nabory i konkursy”.

 

https://gostyn.pl/Praca_w_MGOPS.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl