Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 lutego 2019

Pierwsze wybory sołtysów w gminie Gostyń

W mijającym tygodniu odbyły się zebrania wyborcze w Tworzymirkach, Bogusławkach, Goli, Sikorzynie, Czajkowie, Ziółkowie i Siemowie, w których mieszkańcy wybrali na kolejną kadencję sołtysów i członków rad sołeckich.

W Tworzymirkach na kolejną kadencję sołtysem został wybrany Czesław Frąckowiak, a radę sołecką tworzą: Andrzej Dziubała, Marek Pietura, Jakub Stachowiak, Jerzy Frąckowiak, Piotr Dziubała

Mieszkańcy Bogusławek na sołtysa, kolejny raz, wybrali Ireneusza Płuciniczaka, a radę sołecką tworzą: Agnieszka Linowska, Łukasz Poznański, Jarosław Poznański, Patryk Tomczak, Weronika Marciniak, Arkadiusz Bielka.

Sołtysem Goli także na koleją kadencję wybrany został Paweł Stachowiak, a do rady sołeckiej weszli: Bogdan Burdajewicz, Paweł Grodzki, Mirosław Wróbel, Piotr Kolasiński, Aleksander Pietrowiak, Jacek Wojciechowski.

Mieszkańcy Sikorzyna funkcję sołtysa ponownie powierzyli Urszuli Chudej, a do rady sołeckiej wybrani zostali: Adam Dańczak, Jarosław Cała, Zbigniew Jankowiak, Piotr Kubiak, Tomasz Turbański.

W Czajkowie uczestnicy zebrania postanowili w głosowaniu o wyborze nowego sołtysa. Na najbliższą kadencję wybrana została Renata Ruta, a w skład rady sołeckiej weszli: Waldemar Kosmella, Mariusz Nowaczyk, Krzysztof Szymański, Paweł Nowaczyk, Józef Gerowski, Dariusz Dworzyński, Włodzimierz Nowaczyk.

Sołtyską Ziółkowa kolejny raz wybrana została Janina Pospiech. Radę sołecką tworzą także: Monika Betowska, Antoni Jędryczka, Franciszek Frąckowiak, Marek Błaszczyk, Andrzej Chamerski.

Andrzejowi Czupryńskiemu na kolejną kadencję mieszkańcy Siemowa powierzyli funkcję sołtysa, natomiast do rady sołeckiej wybrali: Kryspinę Skorupkę, Krzysztofa Klupczyńskiego, Bernadetę Buchalik, Piotra Skorupkę, Rafała Skorupkę.

https://gostyn.pl/Pierwsze_wybory_soltysow_w_gminie_Gostyn.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl