Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 stycznia 2021

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochód pożarniczy Jelcz

Gmina Gostyń ogłosiła przetarg na  sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego Jelcz 004 GCBA 6/32. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Goli, Gola 59B, 63-800 Gostyń (od dnia ogłoszenia do czwartku 14 stycznia 2021 r.), od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.00 do 20.00 Osobą upoważnioną do kontaktów w tej sprawie jest Andrzej Maćkowiak, tel. 65 575 21 41.

W czwartek 14 stycznia 2021 r. o godz. 11.30 odbędzie się przetarg na sprzedaż samochodu. Oferenci muszą wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 14 stycznia do godz. 11.00.

Więcej informacji na temat przetargu można znaleźć tutaj.

https://gostyn.pl/Ogloszenie_o_przetargu_na_samochod_pozarniczy_Jelcz.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl