Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 lutego 2019

Obwieszczenie ws. budowy elektroenergetycznej linii kablowej w Dusinie

PPOS.6733.39.2018

Gostyń, 6 lutego 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami),

zawiadamiam,

że 6 lutego 2019 r. została wydana decyzja Nr 5/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt PPOS.6733.39.2018) dotycząca budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN i nn, wymiany słupa linii SN, wymiany słupów nn, budowy (wymiany) nowej słupowej stacji transformatorowej SN/nn, na części działek o nr ewid. 244, 245 i 241/1 w obrębie Gostyń oraz na części działek o nr ewid. 159, 160, 156/13 i 141 w obrębie Dusina.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania tj. 7.30 – 15.30.

 

Z up. Burmistrza

Grzegorz Skorupski

Zastępca Burmistrza

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_elektroenergetycznej_linii_kablowej_w_Dusinie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl