Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

23 października 2019

Niemieccy goście na 80. rocznicy rozstrzelania gostynian

Udział gości z Drezna w uroczystościach związanych kolejnymi rocznicami rozstrzelania 30 obywateli na gostyńskim rynku, to już tradycja. Nie inaczej było w 80-lecie tych tragicznych wydarzeń. Do Gostynia przybyły trzy delegacje, reprezentujące samorząd i organizacje pozarządowe zaangażowane od wielu lat w działalność na rzecz polsko-niemieckiego pojednania.
Oficjalnej delegacji samorządowej przewodniczył dr Peter Lames, zastępca nadburmistrza Drezna. W poniedziałek 21 października 2019 roku podczas manifestacji na gostyńskim rynku wyraził on głęboką wdzięczność za zaproszenie na uroczystość, uznając to za kolejny gostyński gest pojednania. Podkreślił, że Niemcy zdają sobie sprawę z ogromu cierpień, jakie przed laty zadali Polakom i wielu innym narodom całego świata. Świadomość winy, jaką ponoszą Niemcy, obliguje do pamięci o ofiarach. Przytoczył słowa prezydenta Niemiec Franka Waltera Steinmeiera, wygłoszone 1 września br. w Wieluniu, podczas uroczystości 80-lecia wybuchu II wojny światowej: „Pojednanie jest łaską, której my Niemcy nie mieliśmy prawa się domagać, ale której chcemy sprostać.” Dodał, że biorąc pod uwagę trudną historię łączącą nasze narody, a w szczególności nasze miasta, odczuwa wielką radość, że mieszkańcy Gostynia i Drezna tak aktywnie uczestniczą we współpracy. „Relacje Gostynia z Dreznem stanowią bardzo ważny wkład w pokojowe współistnienie, tolerancję, porozumienie i współpracę” – zaznaczył dr Lames.
Na czele reprezentacji Towarzystwa Niemiecko-Polskiego Saksonii stał jego przewodniczący Wolfgang Howald. Obecni byli także przedstawiciele Związku Antyfaszystów Saksonii z Wolfgangiem Theobaldem z Koła Miejskiego w Dreźnie. Wszyscy goście ze stolicy Saksonii złożyli kwiaty i zapalili znicze, zarówno pod pomnikiem rozstrzelanych na rynku, jak i na cmentarzu, pod nowo odsłoniętym Pomnikiem Bohaterów Ziemi Gostyńskiej.
Nazajutrz przedstawiciele TNPS oraz antyfaszyści uczestniczyli w uroczystości posadzenia Alei Pamięci wzdłuż oddanego niedawno do użytku kolejnego odcinka ścieżki rowerowej, która połączy Gostyń z Kunowem. Goście z Drezna symbolicznie zasadzili jeden z dębów błotnych, z których składa się aleja.
Od wielu lat drezdeńczycy współpracują ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Czarnego Legionu. Pobyt był okazją do złożenia krótkiej wizyty w tej placówce. Po najnowszym budynku wchodzącym w skład kompleksu „Jedynki” oprowadził Niemców Karol Skowronek, dyrektor placówki.
Robocze spotkanie, które zakończyło wizytę gości z Drezna, miało miejsce w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu. W rozmowie uczestniczyli także przedstawiciele zarządu lokalnego koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych. Tematem spotkania były przygotowania do konferencji popularnonaukowej, która zorganizowana będzie w grudniu br. w związku z przypadającą wówczas 80. rocznicą wypędzeń mieszkańców Wielkopolski, w tym wielu gostynian, do Generalnego Gubernatorstwa.

https://gostyn.pl/Niemieccy_goscie_na_80__rocznicy_rozstrzelania_gostynian.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl