Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 października 2019

NGO: przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano trzy dotacje na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym, w ramach tzw. „małych grantów”. Wsparcie otrzymało Gostyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Jestem”, Gostyńskie Towarzystwo Sportowe CITIUS oraz Miejski Klub Sportowy Kania Gostyń Sp. z o.o.

Gostyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Jestem” otrzymało wsparcie gminy Gostyń w wysokości 8.000 zł na realizację zadania publicznego „Przedszkolak w piramidzie... żywienia”. Projekt zostanie zrealizowany w ramach działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Gostyńskie Towarzystwo Sportowe „Citius” otrzymało dofinansowanie w wysokości 4.500 zł na realizację zadania publicznego „XVI Masowy Bieg Gostyński – Gostyński Bieg Niepodległości”, a Miejski Klub Sportowy Kania Gostyń Sp. z o.o. otrzymało wsparcie w wysokości 7.500 zł na realizację zadania „Halowy turniej piłki nożnej – Mikołajki z Kania Gostyń”. Oba zadania zostaną zrealizowane w ramach działań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

https://gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje_organizacjom_pozarzadowym_40848.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl