Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

03 czerwca 2022

NGO: przyznano dotację

Przyznano dotację na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, w ramach tzw. „małego grantu”. Wsparcie otrzymało Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera.

Stowarzyszenie otrzymało dotację gminy Gostyń w wysokości 10 000 zł na realizację zadania publicznego pn. „Qultura w barokowym klasztorze 2022”.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

https://gostyn.pl/NGO_przyznano_dotacje_42933.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl