Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 maja 2023

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gostynia ogłosił dwa konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023. Termin składania ofert mija w piątek 26 maja 2023 r. o godzinie 15.30.

Konkursy dotyczą następujących zadań:

1)      Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – Opieka wytchnieniowa edycja 2023 – 163 200,00 zł;

2)      Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 405 900,00 zł.

Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich konkursów można znaleźć tutaj.

 

https://gostyn.pl/Konkursy_ofert_dla_organizacji_pozarzadowych_43551.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl