Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 maja 2023

Konkursy na dyrektorów „Jedynki” i „Piątki”

Burmistrz Gostynia ogłosił konkursy na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Czarnego Legionu w Gostyniu oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu. Oferty można składać do piątku 9 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Gostyniu (Kancelaria, Rynek 2).

Poszukiwane są osoby z wyższym wykształceniem, przynajmniej 5-letnim stażem pracy, posiadające przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela. Zgłoszenie powinno zawierać m.in. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły podstawowej, życiorys, w przypadku nauczyciela akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, dyplom potwierdzający ukończenie studiów, dokumenty potwierdzające staż pracy, ocenę pracy, zaświadczenie lekarskie, oświadczenie o niekaralności, zgodę na przetwarzanie danych. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu" i/lub „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu"

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom oraz wykaz dokumentów, które należy złożyć można znaleźć tutaj – SP1 i SP5.

https://gostyn.pl/Konkursy_na_dyrektorow_Jedynki_i_Piatki.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl