Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

23 kwietnia 2021

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gostynia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku. Termin składania ofert mija w poniedziałek 17 maja 2021 r. o godzinie 15.30.

Konkurs dotyczy zadania pn. „Wspieranie działalności harcerskiej”. Wysokość środków przeznaczonych na zadanie wynosi 8 000 zł.

Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich konkursów można znaleźć tutaj.

https://gostyn.pl/Konkurs_ofert_dla_organizacji_pozarzadowych_42000.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl