Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 kwietnia 2021

Jest praca w MGOPS

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu poszukuje osoby na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Zabezpieczenia Społecznego. Kandydaci mają czas na złożenie aplikacji do poniedziałku 19 kwietnia 2021 roku.

Kandydaci powinni posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych oraz być niekaranymi za umyślnie popełnione przestępstwo. Warunkiem jest również przynajmniej średnie wykształcenie, a mile widziane wyższe. Przydatne byłoby posiadanie doświadczenia w pracy w administracji publicznej.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.: rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń wychowawczych, rodzinnych, czy świadczenia „Dobry Start”, a także przygotowywanie dokumentacji do wypłaty świadczeń.

Szczegółowe informacje o stanowisku, wymaganiach i oczekiwaniach dotyczących kandydatów, jak również o procedurze naboru (w tym wykaz wymaganych dokumentów oraz sposób ich przygotowania i złożenia), można znaleźć tutaj. W przypadku dodatkowych pytań można skontaktować się telefonicznie z MGOPS tel. 65 300 22 50.

https://gostyn.pl/Jest_praca_w_MGOPS_41978.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl