Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 listopada 2020

Jest praca w MGOPS

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu poszukuje osoby na stanowisko referenta ds. świadczeń w Dziale Zabezpieczenia Społecznego. Kandydaci mają czas na złożenie aplikacji do poniedziałku 16 listopada 2020 roku.
Kandydaci powinni posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych oraz być niekaranymi za umyślnie popełnione przestępstwo. Warunkiem jest również przynajmniej średnie wykształcenie, a mile widziane wyższe. Przydatne byłoby posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku oraz znajomość pracy w administracji publicznej.
Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.: rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, czy świadczenia „Dobry Start”, a także przygotowywanie dokumentacji do wypłaty świadczeń.
Szczegółowe informacje o stanowisku, wymaganiach i oczekiwaniach dotyczących kandydatów, jak również o procedurze naboru (w tym wykaz wymaganych dokumentów oraz sposób ich przygotowania i złożenia), można znaleźć tutaj. W przypadku dodatkowych pytań można skontaktować się telefonicznie z pracownikiem ds. kadr – tel. 655720111, wewn. 30.

https://gostyn.pl/Jest_praca_w_MGOPS_41629.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl