Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 czerwca 2019

Gostyńskie pomysły przykładem dla samorządów polskich i niemieckich

Ponad 30 samorządowców z Polski i z Niemiec spotkało się 17 i 18 czerwca 2019 roku w Gostyniu i w Jarocinie. Miasta te były współgospodarzami pierwszego po ubiegłorocznych wyborach samorządowych w naszym kraju posiedzenia Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej. Tematami wiodącymi były działania samorządów wspierające rozwój gospodarczy sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsięwzięcia na rzecz przeciwdziałania uprzedzeniom między narodami.
Po stronie polskiej działania koordynuje Związek Miast Polskich, a po stronie niemieckiej - Sekcja Niemiecka Rady Gmin i Regionów Europy. Spotkaniami grupy kierują solidarnie dwaj współprzewodniczący. Gostyńska część posiedzenia rozpoczęła się od spotkań krajowych. Przedstawiciele polskich samorządów wyłonili swojego przewodniczącego. Został nim ponownie dr Piotr Głowski, prezydent Piły. Niemieckiej grupie przewodzi Stefan Löwl, starosta powiatu Dachau.
Wspólne posiedzenie rozpoczęło się od słów powitania, które do członków grupy skierował burmistrz Gostynia Jerzy Kulak.
Część poświęcona pomocy udzielanej przez samorządy sektorowi MSP zainaugurowana została prezentacją pt. "Postęp wymaga współpracy. Gostyńskie pomysły i praktyki". Wygłosił ją Krzysztof Marzec, prezes zarządu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczosci Powiatu Gostyńskiego. Zebrani zapoznali się także z dwoma przykładami niemieckimi.
O naukowych badaniach polsko-niemieckich partnerstw miast mówiła dr Agnieszka Łada z Instytutu Spraw Publicznych.
Przed opuszczeniem ziemi gostyńskiej goście z Polski i z Niemiec mieli jeszcze okazję zwiedzić bazylikę świętogórską.
W Jarocinie omawiany był drugi spośród zaplanowanych tematów - polityka historyczna realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego w obu krajach. O gostyńsko-drezdeńskim wkładzie w polsko-niemieckie pojednanie mówił Maciej Kretkowski, który w PNGR reprezentuje gminę Gostyń. Była to jedna z czterech prezentacji pokazujących inicjatywy w tym obszarze.
Przypomnijmy, że Polsko-Niemiecka Grupa Robocza powstała w roku 1996. Rok wcześniej Związek Miast Polskich podpisał umowę o dwustronnej współpracy z niemieckim partnerem, Sekcją Niemiecką Rady Gmin i Regionów Europy, uznając, że stosunki polsko-niemieckie mają szczególne znaczenie dla procesu jednoczenia Europy. Wymienione w umowie obszary współpracy to: wspieranie partnerstw międzygminnych, umacnianie współpracy poprzez programy wsparcia UE, organizowanie konferencji i seminariów na tematy interesujące obie strony oraz współpraca z organizacjami młodzieżowymi, komunalnymi, instytucjami naukowymi oraz innymi związkami. Dla koordynowania działań realizowanych z naszym zachodnim sąsiadem powołano PNGR, której członkami są przedstawiciele ZMP oraz Sekcji Niemieckiej RGRE.

https://gostyn.pl/Gostynskie_pomysly_przykladem_dla_samorzadow_polskich_i_niemieckich.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl