Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

14 listopada 2022

Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych

W środę 9 listopada 2022 roku odbył się Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych. Wydarzenie skierowane było do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Gostyń, a celem konkursu było promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków, a także stosowania przemocy. Spektakle poruszały tematykę samotności, małej dbałości ze strony rodziców o sprawy dzieci, uzależnień od narkotyków, alkoholu, dopalaczy, gier komputerowych. Wystawionych zostało 7 przedstawień teatralnych.

Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli, drugie miejsce Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Siemowie, a trzecie Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu.

Zadanie zrealizowane w ramach programu „Uzależnia mnie tylko uśmiech – edycja II” finansowanego z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach konkursu „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”.

https://gostyn.pl/Gminny_Przeglad_Spektakli_Profilaktycznych.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl