Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 maja 2022

Dofinasowanie z uśmiechem

Ponad 39 tys. zł dofinansowania otrzymała gmina Gostyń na realizację programu profilaktycznego „Uzależnia mnie tylko uśmiech – edycja II”. Projekt został wsparty finansowo przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w ramach konkursu „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”.

W ramach programu profilaktycznego zrealizowane zostaną między innymi warsztaty profilaktyczne dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii czy zajęcia z asertywności pozwalającym młodym ludziom nabyć umiejętności dokonywania odpowiednich wyborów oraz odmowy w sytuacji, gdy środowisko rówieśnicze skłania do spożywania napojów alkoholowych czy narkotyków, cykl szkoleń dla nauczycieli, rodziców oraz przedstawicieli instytucji w zakresie profilaktyki uzależnień, wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży wraz z rodzicami.

https://gostyn.pl/Dofinasowanie_z_usmiechem.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl