Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 czerwca 2021

Dofinansowanie na profilaktykę przeciwko przemocy

Ponad 50 tys. zł ministerialnego dofinansowania otrzymała gmina Gostyń na realizację programu profilaktycznego „Rodzina – wartości drużyna”. Celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

W ramach programu profilaktycznego „Rodzina – wartości drużyna” zorganizowana zostanie grupa wsparcia dla osób doznających przemocy, uruchomiony zostanie e-mailowy system pomocy dla dzieci i młodzieży „Poczta zaufania”, zrealizowany zostanie cykl edukacyjny pod nazwą „Moja rodzina – jedyna drużyna”, przeprowadzone zostaną treningi zastępowania agresji dla dzieci i rodziców. Przedsięwzięcie zakłada również cykl działań edukacyjnych dla osób działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Projekt otrzymał dofinansowanie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2021.

https://gostyn.pl/Dofinansowanie_na_profilaktyke_przeciwko_przemocy.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl