Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 maja 2022

Do kupienia bruk

Gmina Gostyń wystawiła na sprzedaż 250 ton bruku – kamienia łupanego. Cena wywoławcza została ustalona na 45 tys. zł netto. Przetarg zaplanowano w czwartek 19 maja 2022 roku, a osoby zainteresowane muszą wpłacić wadium do wtorku 17 maja.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie w Wydziale Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy Urzędu Miejskiego w Gostyniu ul. Wrocławska 256 (pokój nr 10) najpóźniej do 19 maja 2022 r. do godz. 9.00 pisemnej oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: ”Oferta na sprzedaż kamienia łupanego - bruku”. Więcej informacji można znaleźć w ogłoszeniu o sprzedaży. Szczegółowych informacji udziela Przemysław Przybył, naczelnik Wydziału Rozwoju i Gospodarowania Mieniem gminy, pod numerem telefonu 65 575 21 41

https://gostyn.pl/Do_kupienia_bruk.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl