Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 maja 2020

Czerwcowe „Czwartki z prawem”

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z bezpłatnego doradztwa prawnego. Konsultacje online odbędą się

· w czwartek 4 czerwca w godzinach od 13.00 do 15.00 – poprowadzi je mecenas Przemysław Pawlicki,

· w czwartek 18 czerwca w godzinach od 13.00 do 15.00 – poprowadzi je mecenas Leszek Rozwora.

Aby skorzystać z bezpłatnego doradztwa należy wypełnić formularz internetowy znajdujący się na stronie: http://bit.ly/prawo_SWPPG lub umówić się telefonicznie pod numerem telefonu: 537 007 087.

W ramach programu będzie można skorzystać z doradztwa prawnego w zakresie:

· Tarczy Antykryzysowej,

· prawa gospodarczego,

· prawa spółek,

· prawa pracy,

· sukcesji,

· umów handlowych,

· dochodzenia należności,

· prawa autorskiego i własności intelektualnej.

Doradcami w projekcie są:

· mecenas Przemysław Pawlicki – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz absolwent Uniwersytetu Europejskiego "Viadrina" we Frankfurcie nad Odrą. W 2007 roku rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W 2011 roku zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych, prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym. Zna biegle język niemiecki.

· mecenas Leszek Rozwora – absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim oraz absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalizacji szacowanie nieruchomości. W latach 2010–2014 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu i w 2014 roku został wpisany na listę radców prawnych.

 

https://gostyn.pl/Czerwcowe_Czwartki_z_prawem.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl