Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 grudnia 2020

Budżet gminy Gostyń na rok 2021 przyjęty

17 „za” i 2 głosy wstrzymujące się to wyniki głosowania nad uchwałą budżetową gminy Gostyń na rok 2021. Nad budżetem Gostynia na przyszły rok radni pracowali na XXIII sesji, która odbyła się w 17 grudnia 2021 roku.

Zgodnie z uchwałą budżetową dochody w 2021 roku wyniosą ponad 133 mln zł, a wydatki ponad 144 mln zł. Na wydatki majątkowe, czyli na różnego rodzaju inwestycje zaplanowano ponad 18,4 mln zł.

Wśród nich znalazły się m.in. inwestycje drogowe: budowa łącznika ul. Leszczyńskiej z ul. Górną, budowa kilku ulic w mieście: ul. Letniej wraz z przebudową ul. Górnej, ul. Krótkiej, ul. Droga do Klasztoru, ul. Rostworowskiego i ul. Kochanowskiego (od Kasprowicza w kierunku al. Kasyna Gostyńskiego). W budżecie zapisano także wsparcie dla trzech powiatowych inwestycji drogowych: przebudowy drogi Gola-Klony, przebudowy drogi Stary Gostyń-Stankowo, przebudowy drogi Krajewice-Ziółkowo. Gmina zarezerwowała także środki na wsparcie dla województwa Wielkopolskiego na budowę dwóch ścieżek rowerowych – Gostyń-Kunowo i Gostyń-Krajewice oraz na budowę drogi łączącej ul. Europejską z ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej.

Wybudowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacji w ul. Kasprowicza, ul. Krańcowej i Bogusławkach oraz os. Słonecznym i ul. Wichrowej.

Rozbudowane zostanie także Przedszkole Miejskie nr 4, przebudowana będzie strefa saun na gostyńskim basenie. W ramach programu Gostyń EKOlogiczny samorząd zarezerwował po raz kolejny pieniądze na dotacje dla wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła oraz na program budowy przydomowych oczyszczalni. Na 4 świetlicach wiejskich zamontowane zostaną również panele fotowoltaiczne. Doposażone zostaną place zabaw m.in. na ul. Starogostyńskiej i w Goli.

Najwięcej pieniędzy, bo prawie 48,6 mln zł, gmina Gostyń wyda na zadania związane z oświatą i edukacją, w tym m.in. na utrzymanie szkół i przedszkoli, dotacje dla niepublicznych przedszkoli żłobków. Ponad 46,4 mln zł zostanie wydanych na pomoc społeczną.

https://gostyn.pl/Budzet_gminy_Gostyn_na_rok_2021_przyjety.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl