Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 grudnia 2022

15 grudnia sesja Rady Miejskiej

6 projektów uchwał będzie przedmiotem XLVI sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w czwartek 15 grudnia 2022 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w sali konferencyjnej na piętrze gostyńskiego ratusza. Po otwarciu sesji radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołu z XLII oraz XLIII sesji, a Burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania.

 Przewiduje się podjęcie uchwał:

·         w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego  stanowiącego własność Gminy Gostyń.

·         w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

·         w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2022 – 2028.

·         uchwały budżetowej na 2023 r.

·         w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2023 – 2028.

·         w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gostyń na lata 2023-2027.

Burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne wnioski i informacje.

https://gostyn.pl/15_grudnia_sesja_Rady_Miejskiej_43317.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl