Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 sierpnia 2021

12 sierpnia sesja Rady Miejskiej

8 projektów uchwał będzie przedmiotem XXIX sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w czwartek 12 sierpnia 2021 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w trybie on-line. Po otwarciu sesji radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołu z XXVII sesji, a Burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania.

Przewiduje się podjęcie uchwał:

  • w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa.
  • zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 r.
  • zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2021 – 2026.
  • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostyń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2021 roku.
  • w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Gostyniu prowadzonym przez gminę Gostyń.
  • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości.
  • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości.
  • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.

Burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne wnioski i informacje.

https://gostyn.pl/12_sierpnia_sesja_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl